You are currently viewing On-page checkliste

On-page checkliste

On-page SEO er en hel videnskab i sig selv, og noget man kan blive ved med at pille ved og optimere. Men som med så mange andre ting er det 20% af indsatsen der giver 80% af resultaterne, og derfor får ud her en checkliste med 9 emner du bør løbe igennem for hver af dine URL’er.

URL

Google bruger din URL til at bestemme hvad siden handler om, og derfor skal dit søgeord indgå i URL’en.

Vil du gerne ranke på billige hovedtelefoner skal din underside altså ikke hedde /kategori17.html men i stedet /billige-hovedtelefoner.html

Søgeord i titlen

Titlen (også kendt som Title eller Meta Title) er det element på siden Google tillægger størst værdi når de skal finde ud af hvad din side handler om.

Derfor skal du også nævne dit søgeord i titlen, og meget meget gerne helt i starten.

Rigtigt: Billige hovedtelefoner – du finder dem hos XYZForkert: Hos XYZ finder du billige hovedtelefoner.

Metabeskrivelse

Meta beskrivelsen har ikke som sådan noget at gøre med hvor højt du ligger, men den har noget at gøre med hvor mange der klikker igennem.

Derfor vil vi gerne have en beskrivelse der er så spændende som muligt.

Lav en Google-søgning på dit søgeord, se hvad de andre skriver – og skriv så noget endnu bedre.

H1-overskrift

Du skal kun have én H1-overskrift, og ligesom Titlen skal den indeholde dit søgeord så tæt på starten som muligt.

Overskriften kan enten være kun søgeordet eller en hel sætning.

Tekstmængde

Du bør skrive min. 300-500 ord til hver URL (for at undgå Google Panda), men gerne helt op til 2.000 ord på de sider du gerne vil have til at ligge højt i Google.

Lange indlæg vil nemlig naturligt få flere delinger og links, hvilket vil forbedre din placering. Og så er der mulighed for at indsætte mange flere long-tail søgeord i en tekst på 2.000 ord end i en på 300.

Søgeord i starten af teksten

Du bør bruge dit søgeord i starten af teksten, gerne i den første sætning men ellers som minimum som i første paragraf. På den måde hjælper du Google til at forstå hvad teksten handler om.

Du hjælper også den besøgende til at se at det er en relevant side han/hun er havnet på, så der er mindre risiko for at der bliver klikket væk igen.

Keyword density/søgeordstæthed

Keyword density kaldes også søgeordstæthed, og er et udtryk for hvor mange procent af ordene der er dit keyword – har du skrevet 500 ord og nævnt dit søgeord 5 gange har du en density på 1%.

Særligt med kortere tekster kommer man nemt til at have en for høj density, og det kan få Google til at tro at man prøver at snyde dem – jeg har flere gange set at en side er røget direkte fra 80+ til top 20 bare ved at man nedsatte keyword density.

Jeg prøver selv at have en density på 1-2%. Lidt over 2% kan i de fleste tilfælde være acceptabelt, over 5% er et klart no-go.

Billede

Du bør have et billede på din side, der hedder det samme som dit søgeord, og som har en alt-tekst der er det samme som dit søgeord.

I eksemplet med billige hovedtelefoner skal vi altså have et billede der hedder billige-hovedtelefoner.jpg og som har alt-teksten ”billige hovedtelefoner”.

Eksternt link

Google kan ikke lide når der er lukkede veje på internettet, men vil gerne have at alting er kædet sammen. Det samme gælder når Googlebot besøger din side, det skal ikke være sidste punkt på ruten.

Lav derfor min. ét relevant autoritetslink – det kan være til en brancheforening, en artikel på Wikipedia eller DR eller noget tilsvarende. Det vigtige er at du linker til noget som Google anser som troværdigt.

Og sørg for at link ud med en neutral ankertekst (se – Forvirrer du også Google)​

Følger du ovenstående 9 råd på alle dine landingssider har ud et rigtig stærkt fundament for gode Google-placeringer, og du kommer til at få meget mere ud af din linkbuilding.